Casus Belli forum

Algemeen => Mededelingen van het bestuur => Topic gestart door: PapaAtHome op 28 november 2010, 11:51:34

Titel: Kandidaten gevraagd...
Bericht door: PapaAtHome op 28 november 2010, 11:51:34
Dames en heren,

Binnen overzienbare tijd is er een ALV en dan zullen er weer bestuursfuncties gekozen kunnen worden.

Met de komende ALV blijven de voorzitter, penningmeester en secretaris zitten en is de algemene positie van ondergetekende beschikbaar. Ik ben wel verkiesbaar.

Mochten er kandidaten zijn dan kunnen zij zich op de gebruikelijke wijze melden. (Zie S@HR)

Namens het bestuur,

Andre Steenveld sr.