Casus Belli in de komende 4 weken

Beste leden, donateurs en wisselrollenspel-geinteresseerden,

Zoals al bij de veiling aangekondigd, gaan we bij Casus Belli nog alleen maar om de week op zondag bij elkaar komen in Cafe van Ouds. Nu zijn er in de komende 4 weken nog wat extra belemmeringen. De laatste keer dat we er waren was 22 september. Nu is mij door van Ouds medegedeeld dat er op 6 oktober een mosselmiddag bij Van Ouds is, waarvoor zich al 70 man hebben ingeschreven. Oftewel die middag kunnen we niet terecht (mijn MERP groep is voor die middag bij ons in Malden uitgenodigd). De keer daarop, 20 oktober, zouden we wel weer terecht kunnen.

Groetjes, Marc