De komende twee zondagen

Beste leden,

Aangezien het leeuwendeel van de actieve leden de komende twee zondagen (21 mei en 28 mei) in Braunfels zullen zijn, leek het ons verstandig om die twee zondagen geen bijeenkomst in de Fiets te laten plaatsvinden. Zondag 4 juni is er natuurlijk wel een clubbijeenkomst (en eentje met het reguliere MERP rollenspel).

Met vriendelijke groet, Marc